ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 21.04.2019

pic9

"Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονομάτι Κυρίου...''