ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

9ΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

 

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

6:30 – 9:30 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ και εορτής  Αγίου Φανουρίου του νεοφανούς μάρτυρος

6:00 – 6:45 μ.μ Γάμος Νίκος Πάρπα και Ξένιας Α. Σκίτσα

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

6:30 – 7:30 μ.μ. Εσπερινός εορτής Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

6:30 – 8:00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία εορτής Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου

6:30 – 7:30 μ.μ. Εσπερινός εορτής Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2017

6:30 – 8:00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία εορτής Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

6:30 – 7:30 μ.μ. Εσπερινός εορτής Η Κατάθεσις της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

6:30 – 8:00 π.μ. Όρθρος – Θεία Λειτουργία εορτής Η Κατάθεσις της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

6:45 – 7:30 μ.μ. Εσπερινός Αρχή της Ινδίκτου και εορτής Αγίου Συμεών του στυλίτου, Μάρθας της μητρός αυτού και των τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων.


Εκτύπωση   Email