Απολυτίκιο Υψώσεως Τιμίου Σταυρού 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εκτύπωση