ΚΥΡΙΑΚΗ. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΝΟΔΟΥ. ΟΡΘΡΟΣ - ΘEIA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 20/06/2018


Εκτύπωση   Email